در این تایپیک شما میتوانید در مورد مقاله ی "مقاله ی انیمیشن و سینما ابزاری برای سلطه برافکار و اندیشه های جوامع هدف" سوالات و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایید.
همچنین در صورتی که مطلب مفید دیگری هم پیشنهاد بفرمایید پس از بررسی به مقاله اضافه میگردد.
با تشکر